Lựa chọn màu sắc phù hợp của con tiện bê tông nghệ thuật

Lựa chọn màu sắc của con tiện bê tông cũng là một vấn đề quan trọng, thông thường, màu nguyên bản là màu gốc bê tông, sau đó tùy theo sở thích của khách hàng sẽ sơn màu phù hợp. Sau đây là các màu sắc...