Sản xuất con tiện bê tông ly tâm

Bê tông nghệ thuật chuyên sản xuất con tiện bê tông theo công nghệ ly tâm, sau đây là một số hình ảnh